Tapperiet

Tapperiet ligger mitt i Sörmland, Malmköping.

Vi är en fristående och flexibel legotappare på den svenska och internationella marknaden för spritdrycker och aromatiserat vin. Vi kan verka som one-stop-shop alternativt individuellt erbjuda tjänster som produktutveckling med recepturframtagande, anskaffning av komponenter,  aromtillverkning, kvalitetstester, blandning, buteljering och distribution till lagercentraler.
Försäljningen fördelar sig på ca 50 % till Systembolaget och den andra halvan är export till EU, USA samt Asien.
Vi är profilerade på ekologisk produktion och är certifierad för EU och KRAV

       

En liten glimt på hur fabriken ser ut.